Za dobu existence naší společnosti jsme pro distribuční společnosti i pro soukromé osoby nebo firmy postavili řadu trafostanic v nejrůznějším provedení - sloupové, mřížové, kioskové, atd.

Dále jsme postavili a do provozu uvedli desítky kilometrů venkovního i kabelového vedení o napětí 22kV a více než stovku kilometrů vedení o napětí 1kV.

Samozřejmostí je i bezpočet montáží domovních přípojek, hlavních domovních vedení, elektroměrových rozvaděčů, zajištění staveništních odběrů a dalších.