Naše služby poskytujeme nejen energetickým společnostem, ale i obcím, developerům a drobným stavebním subjektům.

Venkovní i kabelová distribuční síť

Veřejné osvětlení

Přípojky

Připojení alternativních zdrojů energie

Elektromobilita

Venkovní i kabelová distribuční síť

Největší objem montážní činnosti naší firmy se realizuje v oblasti montáží investičních celků pro distribuční společnosti t.j. transformační stanice, vedení vysokého a nízkého napětí, jak venkovní tak i kabelové. Tento rozsah zajišťujeme i pro podnikatele a soukromé subjekty. Tyto celky zajišťujeme včetně projektu, inženýrinku, realizace a závěrečné legislativy - všech potřebných certifikátů, kolaudačních rozhodnutí, geodetického zaměření i v elektronické podobě.

Přípojky

Dodávky a montáž domovních přípojek, hlavních domovních vedení, elektroměrových rozvaděčů a kiosků zděných i plastových, zajištění staveništních odběrů, poradenská činnost v těchto oblastech.

Opravy - Přípojek

Opravy přípojek a domovních připojení – překopnuté kabely, stržené vedení, vypálené rozvaděče.

Opravy - Venkovní i kabelová distribuční síť

Opravy a odstranění poruch distribučního zařízení, zajištění odstranění následků havárií.

Opravy - Veřejné osvětlení

Montáž a opravy veřejného osvětlení pro obce včetně zhotovení projektové dokumentace, realizace a závěrečné legislativy.

Elektromobilita

Nově naše společnost zajišťuje služby pro elektromobilitu od projektu, montáž připojení až po legislativní ukončení